Kort en lang

Master Kort en lang


In deze Masterbox worden de begrippen maat en ritme geïntroduceerd. In niveau 1 leren leerlingen de kwartnoot en de kwartrust. Ze gaan aan de slag met de vierkwartsmaat en voeren diverse ritmes uit. In niveau 2 komen de achtste noten erbij en komen ook de tweekwartsmaat en driekwartsmaat aan bod. Het algehele niveau van de box Lang en kort is lager dan het niveau in de box Maat en Ritme. De opdrachten zijn laagdrempeliger en er wordt minder theorie aangeboden. Deze box kan goed ingezet worden als opstap naar de box Maat en Ritme.

Niveau
Lestijd
Theorie
Praktijk
Differentiatie

Theorie

Lestijd: 

Learnsheets

 • Kort en lang
  Kort en lang
  Noten en rusten
  Maten
  Vierkwartsmaat
  Tellen
  Noten en rusten
  Maatsoorten
  Tellen

Praktijk

Lestijd

In deze Masterbox worden verschilende praktische ritme-opdrachten aangeboden. Leerlingen voeren en experimenteren met bestaande ritmes en bedenken zelf nieuwe ritmes. 

Zelf zien hoe compleet en flexibel Musicbox is?

Neem een kijkje in de docenten demo!


Docenten Demo